Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν

Bandeira_processional_da_Santa_Casa_da_Misericórdia_de_Lisboa_(1784)_-_Bernardo_Pereira_Pe

Sub Tuum Praesidium is an ancient prayer to the Blessed Virgin Mary,

the oldest known version of which is found on an Egyptian papyrus from the 3rd century.

This prayer is used in Litanies to the Blessed Mother and as a concluding prayer to Compline.

A partial indulgence is granted to the faithful who recite it.

Sub Tuum Praesidium

We fly to Thy protection,
O Holy Mother of God;
Do not despise our petitions in our necessities,
but deliver us always from all dangers,
O Glorious and Blessed Virgin.

 

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta